0599 45 42 14 info@johanschuitema.nl

Bemesten met precisie

Precies bemesten wordt steeds belangrijker, te weinig en zelfs te veel bemesting kan behoorlijke
opbrengstverschillen veroorzaken. Ook de balans tussen de verschillende mineralen is tevens van
essentiële waarde. Vandaar dat een juist inzicht omtrent de samenstelling van uw bodem,
mineralenhuishouding en bodemvruchtbaarheid meer dan noodzakelijk is.

Ons bedrijf is hier al meerdere jaren mee bezig en we helpen u graag verder door middel van onze kennis en onderzoek.

De start is een grondige bodemanalyse. Wij werken samen met Eurofins en een Amerikaans
laboratorium die voor ons Albrecht analyses uitvoert.

De bemestingsplannen kunnen door ons worden uitgewerkt in combinatie met een juist advies.
Naast bemestingsplannen maken, verzorgen wij ook kalk strooien in samenwerking met diverse
loonwerkers. Vloeibare kali, bodemscans, gewascontrole via drones en
gewasbeschermingsadviezen.

Wij staan met ons regionale team voor u klaar.

Precisielandbouw in beeld

ABdrone helpt u bij het monitoren van uw gewassen. Met behulp van de laatste sensortechniek en inzet van drones kunnen wij u een gewasmonitoring op maat geven. ABdrone biedt dronevluchten voor alle gewassen
gedurende het teeltseizoen. Tijdens deze vluchten worden uw percelen op verschillende manieren in kaart
gebracht. Daarmee krijgt u een inzicht in biomassa en bladgroen ontwikkeling van de gewassen.

Zo kunt u uw percelen plaatsspecifiek behandelen en de gewassen de verzorging geven die het
(plaatsspecifiek) wenst.

Variatie in beeld

Tijdens de groei van uw gewassen verandert er dagelijks iets in de omstandigheden. Het gewas krijgt te
maken met bodemgezondheid, weersomstandigheden, ziekten, plagen, etc. Met behulp van onze
gewasmonitoring is het mogelijk om dit precies in kaart te brengen. Onze sensoren meten dit
2 – 3 weken eerder dan het blote oog. Daarnaast kunt u op basis van deze gegevens gericht op
de desbetreffende plaatsen gaan onderzoeken. U krijgt van ons een zonekaart welke meerdere
gegevens weergeven. Denk hierbij aan vegetatie-index, bladgroenanalyse, hoogtemeting.

Contact

Bel ons

0599 - 45 42 14

Adres

Johan Schuitema
Zandtangerweg 46
9584 AL MUSSEL

K.v.K. Groningen 02312574

Email

info@johanschuitema.nl