0599 45 42 14 info@johanschuitema.nl

 

Verantwoord en eerlijk ondernemen, daar staan wij voor. Johan Schuitema BV is gecertificeerd.
Op deze pagina kunt u onze certificaten bekijken en downloaden.  

CDG – Certificaat:

Voor de opslag en het vervoer van gewasbeschermingsmiddelen, voldoet Johan Schuitema BV
aan de eisen van de CDG.

SKAL – Certificaat

Onze producten voor de biologische sector voldoen aan de SKAL- voorwaarden.
Bij controle wordt er verwacht dat u beschikt over een geldig SKAL certificaat van uw leverancier.