0599 45 42 14 info@johanschuitema.nl
Geachte relatie,

Middels dit schrijven willen wij u graag informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Vanaf komend oogstseizoen bieden wij u, in samenwerking met Buseman granen uit Scheemda, de mogelijkheid om granen bij ons in te leveren.

Door actuele veranderingen en vraag uit de markt zijn beide partijen tot een samenwerking overgegaan. Buseman granen is al geruime tijd een gevestigde naam in de graanhandel. Zij zullen uw granen transporteren, opslaan en bieden verschillende mogelijkheden m.b.t. het verhandelen en afrekenen.

De inname van de granen gaat plaatsvinden bij Mts. Schuitema-Nieboer gevestigd aan Mussel-A-Kanaal Oostzijde 16 te Mussel. Op deze locatie bevindt zich voldoende ruimte en tevens een weegbrug. De granen zullen ter plaatse bemonsterd worden en zomergerst zal meteen per ras en kwaliteit onderscheiden worden aan de hand van de daarvoor geldende specificaties.

Daarnaast kunt u uw granen ook lossen op de locatie Groencompostering en Grondbank van der Wal BV gevestigd aan Kentersweg 29 te Blijham. Op deze locatie bevindt zich ook voldoende ruimte en een weegbrug. De granen zullen ook hier ter plaatse bemonsterd worden. Voor levering op deze locatie kunt u contact opnemen met Buseman granen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Omdat we ons zo kort voor de oogst bevinden zullen de mensen van Buseman granen op dinsdag 9 juli van 09:00 tot 12:00 uur aanwezig zijn op ons bedrijf in Mussel om kennis met u te maken en uw vragen te beantwoorden.

Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om uw granen bij ons te brengen dan willen wij u vriendelijk verzoeken om vooraf te melden welk ras en hoeveel hectare u denkt te gaan leveren. Dit kan eenvoudig via het sturen van een e-mail naar granen@johanschuitema.nl.  Dit is voor ons van belang zodat we een inschatting kunnen maken van de hoeveelheden die op ons af gaan komen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een mooie uitbreiding is op onze activiteiten en bieden hiermee een mooie aanvulling in de regio wat betreft graaninname. We hopen u tijdens deze drukke periode te mogen verwelkomen op onze gezamenlijke inname locatie.

Voor meer informatie over de graaniname verwijzen wij u graag naar de bijlage (begeleidend schrijven van Buseman granen BV) onderaan deze e-mail.

Met vriendelijke groet,

Johan Schuitema BV & Buseman granen BV

Johan Schuitema BV
Johan Schuitema – 06 21 54 71 99
Frank Mensen – 06 25 23 51 88
granen@johanschuitema.nl

Buseman granen BV
Focko Buseman – 06 54 92 68 34
Thea Buseman – 06 15 15 05 65
info@busemangranen.nl