0599 45 42 14 info@johanschuitema.nl

TOELATING MANCOZEB VERVALT

Alle mancozeb bevattende middelen mogen worden opgebruikt tot 4 november 2021. Dit geldt dus voor o.a. Fubol Gold, HF Mancozeb, Pencozeb, Valbon, Dythane, Fythane, Acrobat, Video, Nautile en Profilux. Al deze middelen moeten dit teeltseizoen opgebruikt worden dus zorg ervoor dat u geen voorraad overhoudt want deze middelen kunnen NIET retour!

Uitzondering op de regel is de retour regeling voor het product Tridex. Dit is het enige mancozeb bevattende product dat retour gedaan kan worden. Dit heeft te maken met de afzet van dit specifieke product naar andere delen van de wereld door de fabrikant UPL. Heeft u dus ruim product liggen bewaar de Tridex dan voor het laatst.

SCHIMMELBESTRIJDING UIEN

Her en der worden de eerste schimmels in de uien gevonden. Met name bladvlekkenziekte speelt nu een rol in zaaiuien maar ook wordt er valse meeldauw in plantuien gevonden.  Afhankelijk van het weer kunnen bladvlekken, valse meeldauw of stemphylium dus de kop op steken. Zorg ervoor dat uw gewas goed beschermd is en spuit tijdig met de juiste fungiciden. Heeft u behoefte aan een spuitschema betreft de ziektebestrijding in uien neem dan contact op met uw adviseur.

TRIPS 

De laatste weken vinden we weinig tot geen trips in uien. O.a. het wisselvallige weer heeft de trips druk laag gehouden. Er was tot nu toe dus geen reden tot het uitvoeren van een bespuiting. Echter, op dit moment worden de eerste trips gevonden en met de weersvooruitzichten van volgende week is het belangrijk uw gewas te controleren op trips. Tripsen houden van warm en droog weer en zullen dan ook sneller vermeerderen. Mocht er trips gevonden worden kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0.75 ltr batavia + 2 ltr HF plantolie.

SCHIMMELBESTRIJDING BIETEN

Het is nog vroeg, maar het IRS gaf afgelopen week melding van Cercospora voor het grootste deel van bieten telend Nederland. Wees alert en controleer uw percelen. Wanneer u een aantasting vindt, is het zaak om tijdig een bespuiting uit te voeren om zo de druk gedurende de rest van het seizoen laag te houden. Maak vanwege resistenties en het beperkte pakket aan middelen een bewuste keuze voor een specifiek fungicide. Voor een stabielere tankmix en een verbeterde werking van uw fungicide kunt u Kantor toevoegen.
Pas bij een aantasting door Stemphylium Retengo Plus(t) toe. Dit heeft de beste werking, maar mag maar 1x per seizoen toegepast worden!

LET OP: De toelating van Retengo Plus(t) vervalt! Dit middel mag worden opgebruikt tot 31 oktober 2021. 

INZAMELING BIGBAGS 

Inmiddels staat de container voor de inzameling van lege bigbags al weer geruime tijd bij ons op het erf. Heeft u nog lege kunstmest bigbags dan kunt u deze nog kosteloos inleveren tot donderdag 29 juli. Hierna wordt de container opgehaald en is het niet meer mogelijk om lege bigbags bij ons in te leveren.

LET OP: VERPAK DE LEGE BIGBAGS BIJELKAAR MET TOUW!  SCHEELT VOOR ONS HEEL WAT OPRUIMEN!