0599 45 42 14 info@johanschuitema.nl


Vanaf 1 februari mogen er weer meststoffen gestrooid worden op grasland. Bereid u goed voor op het nieuwe meststoffen seizoen:

Maak een bemestingsplan
Plan uw drijfmestgift aan de hand van mestmonsters en vul dit aan met een kunstmestgift. Kijk hierbij naar bodem- en kuilanalyses, en bepaal hoeveel droge stof u wilt gaan oogsten van een hectare. Waar nodig, kunt u aanvullend sporenelementen zoals selenium en kobalt (Powerbasic Manaro) meegeven. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het ruwvoer en wordt het bodemleven gevoed.

Bestel tijdig de juiste meststoffen…
Bij voorjaarsmeststoffen is het belangrijk ze voor een groot deel uit ammonium/ureum bestaan (na omzetting is ureum ammonium). Deze stikstofvorm heeft een positieve lading waardoor het niet uitspoeling gevoelig is. Een ander voordeel van ammonium is dat het eerder kan worden opgenomen onder lagere temperaturen dan nitraat. Dit is gunstig voor de DVE/OEB verhouding. Voorjaarsmeststoffen die uit ammonium/ureum bestaan zijn:

 

Powerbasic Bravo

Verpakking: 1000 ltr IBC

N: 22
P: 0
K: 0
SO3: 10 

Novurea S

Verpakking: 500 kg bigbags

N: 38
P: 0
K: 0
SO3: 18