0599 45 42 14 info@johanschuitema.nl

Ieder jaar wordt een deel van het areaal op een akkerbouwbedrijf ingezaaid met groenbemesters. Vanuit het GLB is het namelijk een vereiste dat op 5% van het totale areaal een groenbemester wordt geteeld. Daarnaast hebben groenbemesters ook een aantal voordelen waardoor ze worden geteeld:

* De structuur van de bodem verbeterd.

* Er vindt opbouw van koolstof plaats.

* Stikstof spoelt minder snel uit en kan zelfs worden gebonden.

* Bepaalde aaltjessoorten kunnen worden onderdrukt.

Om meer kennis op te doen van groenbemesters, hebben wij op 25 augustus een demo aangelegd met verschillende soorten groenbemesters. Er liggen mengsels bij die traditioneel veel gezaaid worden, maar ook mengsels die veel soorten bevatten. Onder normale omstandigheden hadden we graag een bijeenkomst georganiseerd bij het demoveld, maar dat kan niet plaatsvinden in verband met Covid-19. Mocht u als teler wel geïnteresseerd zijn om het demoveld te bezoeken, dan kunt u een afspraak maken met Janthale Hulshof (06-27266261), of Jelmer Hensens (06-36427500).