0599 45 42 14 info@johanschuitema.nl

WEIDEMENGSELS

Koeien die gezond zijn produceren efficiënt melk. Gezond ruwvoer kan worden geteeld door percelen in te zaaien met de beste weidemengsels. Dat houdt in dat deze mengsels rassen bevatten die hoog scoren voor kroonroestresistentie, een hoge wintervastheid hebben, en standvastig zijn. Daarnaast is het gebruiksdoel van groot belang met betrekking tot de eigenschappen van percelen.

Johan Schuitema BV is dealer van Barenbrug en GroeiPartners graszaadmengsels. Daarnaast hebben we ook Fieldstar mengsels van Ten Have Seeds.

BEWEIDEN

GS SMAKELIJKE WEIDE

Smakelijkste gras met een hoog  VEM
Het hele jaar zeer smakelijk gras.

Meer VEM en heel veel melkeiwit.
Makkelijk in ruwvoermanagement.

GP PERFECT 3

Topopbrengst en een hoge kwaliteit.
100%  Engels raaigras Diploïd. 
Hoge kroonroest resistentie. 

GS PERSISTENT

Meest standvastige zode.
Lange levensduur van de weide.
Hoogste kwaliteit ruwvoer door
gelijktijdig bloei. 

 

GP PERFECT Tetra 4

Kwaliteit, topopbrengst en smakelijk!
Hoge kroonroest resistentie.
Extra smakelijk door Timothee.

 SAMENSTELLING:

30% Engels raaigras Diploïd
55% Engels raaigras Tetraploïd
15% Timothee

SAMENSTELLING:

100% Engels  raaigras Diploïd

SAMENSTELLING:

60% Engels raaigras Diploïd
40% Engels raaigras Tetraploïd

SAMENSTELLING:

30% Engels raaigras  Diploïd
55% Engels raaigras Tetraploïd
15% Timothee

DOORZAAIEN

GS DOORZAAI

Doorzaaien bij een lage bodemtemperatuur. 
Snelle kieming. 
Hoge voederwaarde en grasopbrengst.
Lange levensduur. 

GP PERFECT doorzaai

Snelste resultaat bij doorzaaien.
Snelle vestiging. 
Hoge resistentie tegen kroonroest.
Top in opbrengst eerste snede.  

MAAIEN

GS MAAIEN

Kuilgras met hoog voederwaarde.
Hoog voederwaarde door gelijktijdige bloei. Geen kans voor onkruiden
. Lange levendsuur.

GP PERFECT MELK

De hoogste kg melk per ha.

GS VITAL

Het beste uit twee werelden.
Unieke combinatie van zachtbladig Rietzwenk en Engels raaigras.

 

GP HERKAUWGRAS

Structuurmengsel.

 SAMENSTELLING:

70% Engels raaigras Tetraploïd. 
30% Engels raaigras Diploïd. 

SAMENSTELLING:

40% Engels raaigras Diploïd.
60% Engels raaigras Tetraploïd. 

SAMENSTELLING:

85% zachtbladig rietzwenk 
15% Engels raaigras Tetraploïd. 

SAMENSTELLING:

85% Zachtbladig rietzwenk. 
15% Timothee

KRUIDEN EN KLAVERS

INKUILMIDDELEN