Johan Schuitema

Agrarische groothandel, ook voor de particulier
Bel ons: 0599 - 45 42 14

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) heeft een verplicht vergroeningselement. De vergroening kan eenvoudig ingevuld worden door het telen van een groenbemester. Let hierbij wel op dat het verplicht is om een mengsel te zaaien. Indien de groenbemester al vroeg onder het hoofdgewas wordt uitgezaaid (grasgroenbemester) dan is een mengselverplichting niet direct aan de orde. De vraag naar groenbemesters is sinds het nieuwe GLB enorm gegroeid.

GLB- VERGROENINGSREGELS:

- Een groenbemester moet GLB PROOF zijn.
- Zaaien vóór 1 oktober, groeiperiode is minimaal 10 weken.
- Het gebruik van meststoffen is toegestaan. Het gebruik van GBM is niet toegestaan tot 31 december.

 Groenbemester na de graanoogst

Na de graanoogst is het een juiste keuze om een groenbemester te zaaien. Groenbemesters produceren veel organische stof, bevorderen een goede bodemstructuur en zorgen voor een gezond bodemleven. Het doel waarvoor u de groenbemester wilt telen is bepalend voor uw keuze. Augustus is de juiste maand om een groenbemester te zaaien. Wij hebben diverse soorten Bladrammenas, Japanse Haver, Gele Mosterd, Rietzwenk, Bladkool, Italiaans Raaigras en Bladrogge op voorraad.

Wij adviseren u graag over de juiste keuze van uw groenbemester. 

Groenbemester na de maïsoogst

De afgelopen jaren merken steeds meer veehouders dat hun percelen verschralen en de opbrengsten in de maïs tegenvallen. Dit kan o.a. komen doordat de boden naar organische stof verlangt. Door het zaaien van een groenbemester kunt u hier gehoor aan geven. Daarnaast bent u volgens de wet en regelgeving ook verplicht om een groenbemester in te zaaien na de maïsteelt.

Wij kunnen u verschillende soorten groenbemesters leveren. Na de maïs wordt er meestal gras of rogge gezaaid. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over onze groenbemesters, dan kunt u contact opnemen.

Momenteel hebben wij nog diverse verschillende soorten (GLB) groenbemesters op voorraad. Bestel tijdig om er zeker van te zijn dat we u de juiste soorten kunnen leveren!